Zawiadomienie o sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa

Z A W I A D O M I E N I E

5 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1
w dniu 8 czerwca 2015 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 5 sesji w dniu 8.06.2015r.:

1. Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji rady.
4. Spotkanie z przedstawicielką Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Zwierząt
5. Organizacja festynu – zmiana terminu i organizatora
6. Głosowanie nad Osobowością Roku Dąbrowy za 2014
7. Podsumowanie spotkania ws. Budżetu Obywatelskiego z 2 czerwca
8. Omówienie problemów budowy Leśnej Polany
9. Zbieranie pomysłów do budżetu inwestycyjno-remontowego
10. Zbieranie pomysłów do budżetu statutowego
11.  Informacje
12. Wolne wnioski
13. Ustalenie terminu kolejnej sesji
14. Zakończenie obrad.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *