Zamówienie: Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14

Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej w Gdyni