XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 14 maja 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Dostosowanie biura RD ds. potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Uchylenie uchwały nr XXXVI/49/2018
8. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
9. Wyścigi rowerowe na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
10. Festyn rodzinny na Leśnej Polanie – omówienie przygotowań
11. Amatorska liga siatkówki – finał
12. Przyjazna Dzielnica – podsumowanie złożonych wniosków
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
14. Ogłoszenie konkursu „Zielona Dąbrowa”
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne

16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *