XXXVI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 9 kwietnia 2018 r. godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok (Wigilia dla mieszkańców)
7. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udogodnień dla pieszych przy budowie tzw. Trasy Kaszubskiej
8. Wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utworzenia tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Rdestowa/Chwaszczyńska.
9. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. utworzenia miejsc postojowych typu Park&Go przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
10. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. wprowadzenia pomocy dla osób niewidomych w gdyńskiej komunikacji miejskiej.
11. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowej R
12. Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni ws. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowej X
13. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
14. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne

16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.