XXXV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 5 marca 2018 r.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 5 marca 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i możliwości podejmowania przez Radę Dzielnicy uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Przyjęcie zadań inwestycyjno-remontowych w ramach budżetu 2015-2018 – uchwała
7. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok (Wigilia dla mieszkańców)
8. Dyskusja w/s propozycji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rdestowa – Wiczlińska – pismo do ZDiZ Gdynia – podjęcie uchwały
9. Wniosek o objęcie ul.Kolonia programem utwardzenia dróg płytami typu yumb.
10. Dyskusja ws. remontu biura Rady Dzielnicy i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych
11. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
12. Relacja z wydarzenia
– Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Gdyni
– Dzień z grami planszowymi
13. Budżet Obywatelski 2018 – omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
14. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
15. Strona internetowa rady dzielnicy – sprawy organizacyjne
16. Bieżące Informacje
17. Wolne wnioski
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *