XXXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2018 r.

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa dnia 5 lutego 2018 r.
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 5 lutego 2018 godz. 19.00
Miejsce siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
5. Omówienie przygotowań do wydarzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2018 roku – festyny rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia sportowe, szkolenia, warsztaty
6. Dyskusja w/s propozycji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rdestowa – Wiczlińska – pismo do ZDiZ Gdynia – podjęcie uchwały
7. Relacja z wydarzenia – Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Gdyni
8. Informacja o sprzęcie możliwym do zakupu dla Szkoły jako wyposażenie do obsługi uroczystości Wigilijnych organizowanych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa
9. Przygotowanie do konsultacji społecznych dotyczących budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa – 22 lutego g.18:00 ZSP3, ul. Nagietkowa 73
10. Budżet Obywatelski 2018 – omówienie aktualnej edycji, spotkania z mieszkańcami
11. Przyjazna Dzielnica 2018 – propozycje wniosków, dyskusja
12. Bieżące Informacje
13. Wolne wnioski
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie sesji.