XX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

12 kwietnia 2021 godz. 18.00 odbędzie się XX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa. 💻Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.Mieszkańcy mogą dołączyć do spotkania online za pośrednictwem linku:
https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…


Porządek obrad sesji nr XX:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 zmiany uchwały Rady Dzielnicy Dąbrowa nr XVIII/36/2021z dnia 11 stycznia 2021 roku.

5.2 wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienieniewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.

6. Bieżące informacje.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

9. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *