XVII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa – 14 grudnia 2020 r.

14 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się XVII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się w systemie zdalnym, bez udziału mieszkańców.

 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 14 grudnia 2020 godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).

Porządek obrad sesji nr  XVII:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w drodze konsultacji z  mieszkańcami   listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019- 2023  wraz z ich  priorytetami.

6. Omówienie stanu przygotowań do uroczystości Wigilijnej 2020 r.

7. Bieżące informacje.

8. Wolne wnioski.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

10. Zakończenie sesji.