XVI Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa – 9 listopada 2020 r.

9 listopada  2020 godz. 18.00 odbędzie się XVI Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Z uwagi na obostrzenia i panującą sytuację sesja odbędzie się w systemie zdalnym, bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 09 listopada  2020 godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).

Porządek obrad sesji nr  XVI:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie :

5.1 – zmiany uchwały nr  XIV/28/2020 Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia

07 września 2020 roku w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków

finansowych na realizację w roku 2021 zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci

przy skwerze ks. Mazura” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2020

(zmiana wysokości środków na zadanie).

5.2 – zmiany uchwały nr IX/14/2019 z dnia 2  grudnia 2019 roku  roku Rady

Dzielnicy Dąbrowa w sprawie  przystąpienia do „Dzielnicowego

programu  bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach

drogowych” (zmiana ilości lamp lub wysokości środków – projekt

w dwóch wariantach).

6. Bieżące informacje.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

9. Zakończenie sesji.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *