XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 18:00 w świetlicy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 odbędzie się XII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Porządek obrad sesji nr XII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020:
– zmiana przeznaczenia środków finansowych przewidzianych na „Elektroniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1” na „Prace remontowe w ZWE nr 1”
– zmiana – „Organizacja kina letniego w SZP nr 3 – Wydział Edukacji na – „Organizacja kina letniego w ZSP nr 3 – Wydział Kultury.
7. Plany wydarzeń sportowych w 2020 r. – przedstawi przedstawiciel Komisji Sportu.
8. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania przy ul. Sojowej 18 – Komisja Infrastruktury.
9. Ustalenie terminu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia kontrruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach ulic Paprykowej i Szafranowej.
10. Bieżące informacje
11. Wolne wnioski
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji
13. Zakończenie sesji.

Sesje Rady Dzielnicy Dąbrowa mają charaktery otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. Zachęcamy serdecznie Państwa do obecności i zgłaszania problemów, z którymi spotykacie się mieszkając na Dąbrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *