Wybory do Rady Dzielnicy – KALENDARZ WYBORCZY 2015

KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania czynności wyborczych- najpóźniej do*) Przedmiot czynności wyborczych
9 lutego 2015r. utworzenie przez Prezydenta Miasta Gdyni obwodów głosowania
16 lutego 2015r. podanie przez Prezydenta Miasta do publicznej wiadomości informacji o ustalonej liczebności składów obwodowych komisji wyborczych, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do składów komisji
23 lutego 2015r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
27 lutego 2015r. zgłaszanie Prezydentowi Miasta kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych – do godz. 16.00
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych – do godz. 20.00
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej mężów zaufania – do godz. 20.00
9 marca 2015r. powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych
sporządzenie w Urzędzie Miasta Gdyni spisu wyborców
16 marca 2015r. rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych
20 marca 2015r. składanie do Prezydenta Miasta Gdyni wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
od 9 marca 2015r. 

do 23 marca 2015r.

możliwość sprawdzenia w Urzędzie Miasta Gdyni przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców
24 marca 2015r. składanie pisemnych wniosków do Urzędu Miasta Gdyni o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze danej dzielnicy
27 marca 2015r. drukowanie w dwóch egzemplarzach spisu wyborców
28 marca 2015r. przekazanie obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców, kart do głosowania, pieczęci komisji
29 marca 2015r. głosowanie w godz. 8.00 – 20.00 w lokalu obwodowej komisji wyborczej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *