Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Chcesz mieć wpływ na zmiany w swojej dzielnicy?

Lubisz działać na rzecz innych i pracować w zespole?

Masz wiele pomysłów i jesteś kreatywny?

Chcesz zdobywać doświadczenie i uczyć się jak funkcjonuję Rada Dzielnicy i Urząd Miasta?

Jeżeli TAK, jest to szansa właśnie dla CIEBIE!

W dniach 1.10 – 15.10 trwa zgłaszanie swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Wybieranych będzie 15 młodzieżowych radnych, którzy będą pełnić swoją kadencję do 2023 roku.

Wymagania:

  • Być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa
  • Mieć od 10 do 18 lat
  • Uzyskać rekomendację wychowawcy klasy lub dyrektora placówki, do której uczęszczasz
  • Wypełnić wniosek i dostarczyć go w powyższym terminie

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP nr 3 w Gdyni oraz w Biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, w godzinach jego urzędowania.

Po weryfikacji wniosków przez Komisję Wyborczą nastąpi ogłoszenie daty wyborów.

Wniosek do pobrania:  Zgoda_kandydata_MRD
Regulamin MRDD: regulamin MRDD 2019

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Opiekunami MRDD z ramienia RD Dąbrowa są Norbert Anisowicz i Roman Wasielewski