Waleczne Rybki z Gdyni – konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Waleczne Rybki z Gdyni”! Każda technika dozwolona. Prace można składać w Bibliotece Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73) od1 lutego do 31 marca, a 15 kwietnia odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Wspólnie świętujmy 90. urodziny Gdyni!

Regulamin konkursu

 

Lp. OBOWIĄZKOWE ELEMENTY PRZYKŁADY/UWAGI
1. TYTUŁ Waleczne Rybki z Gdyni
2. NAZWA ORGANIZATORA Miejska  Biblioteka  Publiczna Filia nr 20
3. ADRESAT Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: dzieci od 4 do 6 lat, 7-9 i 10-12 lat;
4. TYP Konkurs plastyczny;
5. CEL Celem konkursu jest  włączenie  dzieci do uroczystych obchodów 90-lecia Gdyni, zainteresowanie historią miasta ; rozbudzanie  kreatywności  dzieci, wzbogacanie warsztatu plastycznego, inspirowanie do pracy twórczej;
6. WARUNKI UCZESTNICTWA Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informację: imię i nazwisko autora , jego wiek.
7. TECHNIKA Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.
8. PRZEDMIOT  RYWALIZACJI Wykonanie pracy przedstawiającej herb Gdyni
9. FORMA Praca plastyczna;
10. OKREŚLENIE TRYBU WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W każdej grupie wiekowej będzie przyznana jedna nagroda główna oraz wyróżnienia. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, estetyka pracy, gama kolorystyczna;
11. JURY W skład jury będą wchodzić trzy osoby. Przewodniczącym będzie nauczyciel plastyki.
12. MIEJSCE  REALICAZJI Filia nr 20, ul. Nagietkowa 73 Gdynia, tel.58 629 72 01;
13. TERMINY Konkurs zostanie ogłoszony 01 lutego 2016. Prace będzie można składać do 31 marca 2016 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. W okresie kwiecień – wrzesień 2015 prace będą eksponowane na terenie Filii nr 20;
14. NAGRODY Zwycięzcy konkursu będą honorowani nagrodami oraz upominkami.
15. PRAWA  ORGANIZATORA W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawy  prac konkursowych na terenie Filii nr 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku ich ekspozycji.