VII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 30 września 2019 godz. 17.00 w siedzibie Rady ul. Wiczlińska 33 (budynek ZWE nr 1) odbędzie się VII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

1. Powitanie i otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu FinansowegoRady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Gdynio sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji remontu ul. Kolendrowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa oświetlenia części ul. Łanowej

2. „Budowa oświetlenia części ul. Kolonia”

3. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej”

4. „Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej” .

10. Informacje Komisji Infrastruktury o bieżącym pracach dotyczącychrekomendacji Komisji odnośnie zadań remontowo inwestycyjnych

11. sprawozdanie z przebiegu „Biegów dla Dzieci i Młodzieży” na LeśnejPolanie 15.09.2019 r.

12. Bieżące informacje.

13. Wolne wnioski.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.

15. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *