Turniej tenisa stołowego o puchar Rady Dzielnicy Dąbrowa

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza na Turniej tenisa stołowego (DLA AMATORÓW) o puchar Rady Dzielnicy Dąbrowa
16 grudnia 2018

 

Regulamin:

1. Cel i zadania:

– Popularyzacja tenisa stołowego,
– Zapewnienie aktywnego wypoczynku osobą pełnoletnim.
– Wychowanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową.

2. Organizator:
– Rada Dzielnicy Dąbrowa

3. Miejsce i terminy:
Zawody odbywać się będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73.

Terminy zawodów podawane będą na stronie internetowej www.radadabrowa.pl oraz poprzez profil na facebooku Rada Dzielnicy Dąbrowa. Organizator planuje przeprowadzenie co najmniej 1 turnieju w roku.

4. Konkurencje:

OPEN

5. System gier:
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisamy PZTS, system przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości osób, z podziałem na kobiety i mężczyzn.

6. Udział:

W turniejach startować mogą osoby pełnoletnie, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

Uczestnicy zawodów musza posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do uczestników.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty internetowej w terminie od 1 do 15 grudnia 2018 na adres turniejdabrowa@wp.pl w temacie należy wpisać „zgłoszenie-tenis stołowy”.
Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Dąbrowy oraz osoby które brały udział we wcześniejszych edycjach

8. Wpisowe:

Udział w turnieju jest bezpłatny.

9. Postanowienia końcowe
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki oraz za rzeczy zgubione podczas turnieju.
– Za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć zawodnika/zawodniczkę z turnieju.
– Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *