Tag: wybory do rad dzielnic 2015

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa 2015

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Dąbrowa 29 marca 2015

W okręgu nr 18 (Dąbrowa) kandydowało 31 osób, wybierano 15 radnych.

Liczba wyborców uprawnionych do glosowania: 11545

Liczba wydanych kart do głosowania: 920

Liczba głosów nieważnych: 8

Liczba głosów ważnych: 912

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

nazwisko i imię suma
1 Bogaj Magdalena Jolanta 6
2 Czaplewska Gabriela Emilia 29
3 Dzierżak Lechosław Piotr 133
4 Glebow Edyta Agnieszka 19
5 Graczyk Adrian 50
6 Grzeczka Anna Maria 24
7 Gubała Marzena Elżbieta 26
8 Hetmański Mateusz Andrzej 37
9 Jasinowski Stanisław 6
10 Karcz Joanna 43
11 Katulska Barbara Irena 21
12 Kiedrowicz Robert Andrzej 28
13 Kolatowski Mateusz Adrian 10
14 Konarski Michał Eugeniusz 29
15 Kułakowski Jarosław 25
16 Laskowska Beata Elżbieta 23
17 Łuszczyk Monika 18
18 Mallek Michał 8
19 Margańska Anna Maria 9
20 Matusiak Kinga Joanna 15
21 Nowak Sławomir Wiktor 6
22 Nowakowska Iwona 32
23 Pajdak Karolina Kamila 21
24 Puła Aleksander 15
25 Spigarska Ingrid Maria 27
26 Spisak Wojciech Jan 65
27 Wasielewski Roman Jerzy 64
28 Wasilewski Wojciech Maciej 38
29 Wawer Wiesław 40
30 Wojteczko Marek 8
31 Żóraw Adam Marek 37

 

 

 

Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów i zostali wybrani na Radnych Dzielnicy Dąbrowa:

miejsce numer na liście nazwisko i imię suma
1 3 Dzierżak Lechosław Piotr 133
2 26 Spisak Wojciech Jan 65
3 27 Wasielewski Roman Jerzy 64
4 5 Graczyk Adrian 50
5 10 Karcz Joanna 43
6 29 Wawer Wiesław 40
7 28 Wasilewski Wojciech Maciej 38
8 8 Hetmański Mateusz Andrzej 37
8 31 Żóraw Adam Marek 37
10 22 Nowakowska Iwona 32
11 2 Czaplewska Gabriela Emilia 29
11 14 Konarski Michał Eugeniusz 29
13 12 Kiedrowicz Robert Andrzej 28
14 25 Spigarska Ingrid Maria 27
15 7 Gubała Marzena Elżbieta 26

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW (.PDF)

Wybory do Rady Dzielnicy Dąbrowa – 29 marca 2015

Informacje dla kandydatów na radnych dzielnic

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic na temat zgłaszania kandydatów (list kandydatów) na radnych poszczególnych dzielnic oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy”,  prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy.
Z powyższego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).

________________________________________________________

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29 marca 2015r. – docpdf

Wykaz osób popierających listę kandydatów do Rady Dzielnicy, w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29.03.2015 r – doc, pdf

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – doc, pdf

________________________________________________________

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie plakatów kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r – pdf