Tag: rada dzielnicy dąbrowa

Konsultacje społeczne

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73. PROPOZYCJE MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ MAILOWO NA ADRES RADA.DABROWA@GDYNIA.PL

Dyżur i XXXII Sesja Rady Dzielnicy

Dyżury Radnych Dzielnicy Dąbrowa odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa (w budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, pokój 36) w godzinach 17:30-18:30. Dla osób nie mogących przyjść osobiście jest możliwość kontaktu telefonicznego tel. (58) 629-85-66 lub mailowego rada.dabrowa@gdynia.pl.

 

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w œświetlicy SP nr 45 w dniu 6 listopada br.  / ŒŚRODA/  od godz. 18.00.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady:
1.Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Dzielnicy.
4.Organizacja Biegu Mikołajkowego  biegu przebierańców- kom sportu.
5.Organizacja Turnieju gier planszowych – – kom. sportu.
6.Ustalenia dot. organizacji uroczystośœci wigilijnej.
7.Informacje.
8.Wolne wnioski.
9.Dyżury radnych.
10.Ustalenie terminu następnej sesji.
11.Zakończenie obrad.