Tag: osobowość roku

Osobowość Roku Dąbrowy za rok 2014 – zgłoszenia

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania kandydatur na osobowość Gdyni Dąbrowy za rok 2014. Konkurs ma na celu wyłonienie wybitnych mieszkańców naszej dzielnicy, którzy swoim działaniem pozytywnie się wyróżniają i mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych. Tytuł „Osobowości Roku 2014” zostanie wręczony podczas festynu rodzinnego Rady Dzielnicy Dąbrowa. Wyboru Osobowości dokona Rada Dzielnicy Dąbrowa. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i kontakt do osoby nominowanej oraz w krótkim opisie umotywować kandydaturę. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca 2015 do biura Rady Dzielnicy: mailowo: rada.dabrowa@gdynia.pl lub w formie pisemnej pod adresem Gdynia ul. Wiczlińska 33. Więcej informacji na stronie www.radadabrowa.pl