Tag: konsultacje

Konsultacje społeczne

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73. PROPOZYCJE MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ MAILOWO NA ADRES RADA.DABROWA@GDYNIA.PL

Dyżur i XXXII Sesja Rady Dzielnicy

Dyżury Radnych Dzielnicy Dąbrowa odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa (w budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, pokój 36) w godzinach 17:30-18:30. Dla osób nie mogących przyjść osobiście jest możliwość kontaktu telefonicznego tel. (58) 629-85-66 lub mailowego rada.dabrowa@gdynia.pl.

 

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w œświetlicy SP nr 45 w dniu 6 listopada br.  / ŒŚRODA/  od godz. 18.00.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady:
1.Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Dzielnicy.
4.Organizacja Biegu Mikołajkowego  biegu przebierańców- kom sportu.
5.Organizacja Turnieju gier planszowych – – kom. sportu.
6.Ustalenia dot. organizacji uroczystośœci wigilijnej.
7.Informacje.
8.Wolne wnioski.
9.Dyżury radnych.
10.Ustalenie terminu następnej sesji.
11.Zakończenie obrad.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdyni ws. „Budżetu Obywatelskiego”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniach od 26.09.2013 r. do 20.10.2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. Budżetu Obywatelskiego”.

Projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji dostępny będzie w okresie ich trwania na miejskim portalu internetowym www.gdynia.pl/bip/, w zakładce – Komunikaty, oraz wyłożony do wglądu w Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 102, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 oraz w siedzibach rad dzielnic (wykaz biur rad dzielnic, adresy oraz godziny ich urzędowania znajdują się na gdyńskiej stronie internetowej).

Uwagi do dokumentu w ramach konsultacji społecznych będzie można składać w terminie od 26.09.2013 r. do 20.10.2013 r. na formularzu dostępnym:
1) w postaci elektronicznej do pobrania poniżej, przesyłając go na adres cao@gdynia.pl, lub
2) w postaci wydruku w Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 102, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w siedzibach gdyńskich rad dzielnic.
Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnomiejski. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Gdyni.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr XXXIV/728/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r.

2. Formularz konsultacji.