infrastruktura

now browsing by tag

 
 

Konsultacje społeczne

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73. PROPOZYCJE MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ MAILOWO NA ADRES RADA.DABROWA@GDYNIA.PL

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dot. propozycji inwestycji oraz zgłaszania nowych potrzeb w dzielnicy. Zebranie odbędzie się 19 lutego 2014 roku o godz. 18.00 (środa) w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73).

WYNIK PRZETARGU: Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200 000 EURO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ
DLA  ZADANIA  PN.: BUDOWA OŚWIETLENIA WYBRANYCH ULIC I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE DZIELNICY DĄBROWA W GDYNI.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 27.08.2013 r., w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferty oceniono wg kryterium: cena oferty 100%.

W postępowaniu złożono 3 oferty:

1. Oferta 01 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
– z ceną brutto: 121 770,00 zł.

2. Oferta 02 „Elektrousługa” Wielobranżowa Pracownia Projektowa Włodzimierz Melzacki, ul. Pomorska 46 A/13, 81-314 Gdynia
– z ceną brutto:  80 688,00 zł.

3. Oferta 03 NORD Investments Sp. z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański
– z ceną brutto: 73 431,00 zł.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez firmę NORD Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul.  Komunalnej 12, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 73 431,00 zł. brutto (w tym VAT 23%).

Read the rest of this page »