Tag: budżet obywatelski

WYGRANE PROJEKTY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2014

DĄBROWA:

1. Siłownia na powietrzu na Skwerze Ks. Mazura.
2. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy ul. Nagietkowej 73.
3. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim


 

LISTA PROJEKTÓW:

1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej. 43.250
2. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej. 46.000
3. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa. 50.000
4. Plac zabaw przy ul. Rdestowej. 50.000
5. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni (projekt wspólnydla dzielnic). 25.000
6. Remont nawierzchni chodników przy ul. Szafranowej. 131.900
7. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura. 48.757

Budżet Dąbrowa 167.207,21zł

Głosowanie trwa od 8 do 19 maja 2014. Można głosować na jeden lub więcej projektów przy czym suma kwot projektów nie może przekroczyć budżetu przeznaczonego na dzielnicę. Głosować będą mogły wszystkie osoby zameldowane na dzielnicy (również niepełnoletni). Głosowanie Internetowe.

 

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2014

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2014 (Dąbrowa)

1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej. 43.250
2. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej. 46.000
3. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa. 50.000
4. Plac zabaw przy ul. Rdestowej. 50.000
5. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni (projekt wspólnydla dzielnic). 25.000
6. Remont nawierzchni chodników przy ul. Szafranowej. 131.900
7. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura. 48.757

Budżet Dąbrowa 167.207,21zł

Głosujemy od jutra – 8 maja do 19 maja 2014. Można głosować na więcej niż jeden projekt przy czym suma kwot projektów nie może przekroczyć budżetu przeznaczonego na dzielnicę. Głosować będą mogły wszystkie osoby zameldowane na dzielnicy (również niepełnoletni). Głosowanie Internetowe.

Budżet obywatelski – konsultacje wniosków

Termin konsultacji projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2014 na dzielnicy Dąbrowa został wyznaczony na poniedziałek 7 kwietnia 2014, godz. 17:30. Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa – ul. Wiczlińska 33 (Budynek Zespołu Wczesnej Edukacji). Zapraszamy do udziału wszystkich wnioskujących.

Lista wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego

1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej. 43.250
2. Utwardzenie drogi ul. Rdestowej w rejonie budownictwa jednorodzinnego. 90.000
3. Schody od poziomu ulicy do Tesco k/wiaduktu obwodnicy.
4. Street Workout Park Dąbrowa przy ul. Nagietkowej. 35.000
5. Utwardzenie ulicy Łanowej (projekt wspólny z dzielnicą Chwarzno – Wiczlino) 167.207
6. Budowa parku do Street Wokrout przy ul. Rdestowej. 46.000
7. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej. 46.000
8. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa. 50.000
9. Plac zabaw przy ul. Rdestowej. 40.500
10. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny rad dzielnic).
25.000
11. Remont nawierzchni chodników ul. Szafranowej. 167.187
12. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura. 48.757
13. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury osiedla (ul. Szafranowa, Rdestowa). 163.540

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdyni ws. „Budżetu Obywatelskiego”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniach od 26.09.2013 r. do 20.10.2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. Budżetu Obywatelskiego”.

Projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji dostępny będzie w okresie ich trwania na miejskim portalu internetowym www.gdynia.pl/bip/, w zakładce – Komunikaty, oraz wyłożony do wglądu w Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 102, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 oraz w siedzibach rad dzielnic (wykaz biur rad dzielnic, adresy oraz godziny ich urzędowania znajdują się na gdyńskiej stronie internetowej).

Uwagi do dokumentu w ramach konsultacji społecznych będzie można składać w terminie od 26.09.2013 r. do 20.10.2013 r. na formularzu dostępnym:
1) w postaci elektronicznej do pobrania poniżej, przesyłając go na adres cao@gdynia.pl, lub
2) w postaci wydruku w Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 102, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w siedzibach gdyńskich rad dzielnic.
Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnomiejski. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Gdyni.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr XXXIV/728/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r.

2. Formularz konsultacji.