Sesja Budżetowa Rady Dzielnicy Dąbrowa 2 września 2019 r.

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż 02 września 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33 (budynek ZWE nr 1) odbędzie się V SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

Porządek obrad V Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 02 września  2019 godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia, ul. Wiczlińska 33.

1. Powitanie i otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.

6. Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie dzielnicy Dąbrowa.

7. Ustalenie wstępnych propozycji zadań inwestycyjno – remontowych Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2020 – 2024.

8.  Dyskusja  w sprawie planów realizacji inwestycji (budowa marketu budowlanego przy obwodnicy).

9. Bieżące informacje.

10. Wolne wnioski.

11. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.

12. Zakończenie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *