Komisje Problemowe

K O M I S J E    S T A Ł E    R A D Y    D Z I E L N I C Y    D Ą B R O W A

K a d e n c j a  2 0 1 5 – 2 0 1 9

I. ds. Sportu

1. Wojciech Wasilewski – przewodniczący

2. Adrian Graczyk – wiceprzewodniczący

3. Wojciech Spisak

4. Adam Żóraw

5. Robert Kiedrowicz

 

II ds. Kultury

1. Joanna Karcz – Przewodnicząca

2. Iwona Nowakowska

3. Ingrid Spigarska

4. Gabriela Czaplewska

 

III ds. Infrastruktury i mobilności

1. Robert Kiedrowicz – Przewodniczący

2. Michał Konarski – Wiceprzewodniczący

3. Lechosław Dzierżak

4. Joanna Karcz

5. Wiesław Wawer

6. Adam Żóraw

7. Iwona Nowakowska

8. Gabriela Czaplewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *