Budżet 2020

 

L.p.

WYDZIAŁ NADZORUJĄCY

ZADANIE

KWOTA

1.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup i montaż tablicy informacyjnej

5 000,00

2.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Elektorniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1

3 000,00

3.

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami z ZWE nr 1

2 000,00

4.

Zakup Materiałów Ogrodniczych dla ZWE nr 1

1 000,00

5.

Zagospodarowanie Strefy Ciszy w ZWE nr 1

1 000,00

6.

Organizacja uroczystości Wigilijnej dla mieszkańców Dzielnicy
w ZWE nr 1

4 000,00

7.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zajęcia teatralne w ZSP nr 3

4 000,00

8.

Organizacja kina letniego w ZSP nr 3

4 000,00

9.

Organizacja Turniejów Gier Planszowych w ZSP nr 3

7 000,00

10.

Zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy w ZSP nr 3

6 500,00

11.

Organizacja imprez sportowych w ZSP nr 3

37 000,00

12.

Dofinansowanie turnieju unihokeja i piłki nożnej dla dzieci
w ZSP nr 3

1 000,00

13.

Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa
w ZSP nr 3

1 200,00

14.

Zakup materiałów ogrodniczych w ZSP nr 3

1 000,00

15.

Organizacja balu dla dzieci z dzielnicy Dąbrowa
(zakup słodyczy, napojów, nagrody) w ZSP nr 3

1 500,00

16.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie działalności Klubu Seniora na Dąbrowie

3 000,00

17.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w ZWE nr 1

8 000,00

18.

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w ZSP nr 3

16 000,00

19.

Dofinansowanie zajęć dla młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni

890,00

20.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚORDOWISKA

Zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy Dąbrowa

3 000,00

21.

Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie dzielnicy Dąbrowa

3 000,00

22.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy

25 000,00

23.

Zakup książek, gier i audiobooków do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie

1 000,00

 

 

 

RAZEM 139 090,00 zł

L.p.

WYDZIAŁ NADZORUJĄCY

ZADANIE

KWOTA

1.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup i montaż tablicy informacyjnej

5 000,00

2.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Elektorniczny system wydawania obiadów w ZWE nr 1

3 000,00

3.

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami z ZWE nr 1

2 000,00

4.

Zakup Materiałów Ogrodniczych dla ZWE nr 1

1 000,00

5.

Zagospodarowanie Strefy Ciszy w ZWE nr 1

1 000,00

6.

Organizacja uroczystości Wigilijnej dla mieszkańców Dzielnicy
w ZWE nr 1

4 000,00

7.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zajęcia teatralne w ZSP nr 3

4 000,00

8.

Organizacja kina letniego w ZSP nr 3

4 000,00

9.

Organizacja Turniejów Gier Planszowych w ZSP nr 3

7 000,00

10.

Zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy w ZSP nr 3

6 500,00

11.

Organizacja imprez sportowych w ZSP nr 3

37 000,00

12.

Dofinansowanie turnieju unihokeja i piłki nożnej dla dzieci
w ZSP nr 3

1 000,00

13.

Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa
w ZSP nr 3

1 200,00

14.

Zakup materiałów ogrodniczych w ZSP nr 3

1 000,00

15.

Organizacja balu dla dzieci z dzielnicy Dąbrowa
(zakup słodyczy, napojów, nagrody) w ZSP nr 3

1 500,00

16.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie działalności Klubu Seniora na Dąbrowie

3 000,00

17.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w ZWE nr 1

8 000,00

18.

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w ZSP nr 3

16 000,00

19.

Dofinansowanie zajęć dla młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni

890,00

20.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚORDOWISKA

Zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy Dąbrowa

3 000,00

21.

Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie dzielnicy Dąbrowa

3 000,00

22.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy

25 000,00

23.

Zakup książek, gier i audiobooków do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie

1 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *