Budżet 2017

Lp 

 

Wydział 

nadzor.

Zadanie Planowana kwota
1 Wydział 

Edukacji

 

Remont terenów rekreacyjno – sportowych w  Zespole Szkół nr 14

 

6.122

 

2 j. w. 

 

Remont terenów rekreacyjno – sportowych  w  Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 6.122
3 j. w. Organizacja zajęć sportowych  w SP nr 47  dla mieszkańców dzielnicy 

 

7.000
4 Dofinansowanie turnieju unihokeja i turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ZS nr 14 1.000
5 j. w. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w SP nr 47 12.000
6 j. w. Szkolenia dla mieszkańców dzielnicy   w ZS nr 14 15.000
7 j.w. Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa – zakupy 500
8 j.w. Organizacja przez SP nr 47 uroczystości wigilijnej dla dzieci 6.000
9 W. Kult. Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców 25.000
10 j.w. Zakup książek do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie 2.000
11 j.w.. Dofinansowanie festynu dla  mieszkańców „Poznaj swojego sąsiada” 4.000
12 CAS Dofinansowanie działalności Klubu Seniora 3.500
13 ZDiZ Zakup i montaż ławek na dzielnicy Dąbrowa 15.000
14 GCS Organizacja imprez sportowych 27.000
R A Z E M 130.244

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *