Budżet 2016

L.p. Jednostka Zadanie Planowana kwota
nadzor.
1 Wydział Edukacji Remont terenów rekreacyjno – sportowych  w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 8.000
2 j. w. Remont terenów rekreacyjno – sportowych 8.000
w Zespole Szkół nr 14
3. j. w. Organizacja zajęć sportowych w Gimnazjum nr 19                                                           – zatrudnienie  instruktorów
– skł. na ubezpiecz. 575
– skł. na fundusz 82
– wynagrodzenie 3.343
– zakupy 3.000
– usługi 1.200
4 j.w. Dofinansowanie turnieju unihokeja i turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ZS nr 14 1.000
5 j. w. Szkolenie  dla mieszkańców dzielnicy w ZS nr 14 10.000
6 j. w. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty teatralne w ZS nr 14 4.000
7 j. w. Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady 500
8 j. w. Organizacja uroczystości wigilijnej dla uczniów w SP nr 47 – zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych 10.000
9 j. w. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci 1.000
w SP nr 47  /zakupy, usługi/ 11.000
10 j.w. Zakup luster dla „Szkoły Otwartej” w ZS nr 14 4.200
11 CAS Dofinansowanie działalności Klubu Seniora 2.000
przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dąbrowa – Dąbrówka
12 CAS Dofinansowanie fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych  i seniorów – zakup wyposażenia do organizowanego punktu opieki na oś.  Dąbrowa 1.000
13 ZDiZ Zakup koszy na śmieci (z wkładami) 2.350
Rozstawienie koszy 150
14 Biuro Ogrodnika Miasta Zagospodarowania zieleni na terenie dzielnicy Dąbrowa 12.291
15 Wydz. Organizacja Festynu Rodzinnego 14.000
Kultury
16 j. w. Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.000
(biblioteki osiedlowej – filii nr 20 na Dąbrowie)
17 j. w. Dofinansowanie inicjatywy mieszkańców 4.000
– festyn „Poznaj swojego sąsiada”
18 GCS Organizacja imprez sportowych 25.000

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *