Budżet 2015

PLAN  FINANSOWY  NA  ROK  2015

RADY  DZIELNICY  DĄBROWA W GDYNI.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Dzielnicy Dąbrowa nr XLI/35/2014 z dnia 03.09.2014r.

L.p.

 

Wydział

nadzor.

Zadanie kwota
1 Wydział

Edukacji

Zakup sprzętu i wyposażenia do  Zespołu Szkół nr 14 8.000
2 j. w. Prace remontowe w  Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 8.000
3 j. w. Organizacja zajęć sportowych  w SP nr 47  dla mieszkańców dzielnicy 7.000
4 j. w. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w SP nr 47 14.500
5 j. w. Szkolenie z zakresu samoobrony, udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców dzielnicy  w ZS nr 14 5.000
6 j.w. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty teatralne w ZS nr 14 3.500
7 j.w. Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady w Gimnazjum nr 19 – zakupy 500
8 j.w. Organizacja przez SP nr 47 uroczystości wigilijnej dla dzieci 12.000
9 W. Kult. Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców 14.000
10 j.w. Zakup książek do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie 1.500
11 j.w.. Dofinansowanie inicjatywy mieszkańców „Poznaj swojego sąsiada” 4.000
12 CAS Dofinansowanie działalności Klubu Seniora 2.000
13 ZDiZ Zakup i montaż koszy na śmieci 2.500
14 BOM Wkład własny do upiększania dzielnicy (mała architektura) we współpracy z Biurem Ogrodnika Miasta 4.500
15 j.w. Realizacja elementu  projektu „Polany Leśnej” przy ul. Rdestowej 10.375
16 GOSiR Organizacja imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego) 24.000
17 j.w. Dofinansowanie turnieju unihokeja 500
18 j.w. Dofinansowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 500
R A Z E M 122.375

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *