Budżet 2014

 

Lp 

 

Wydział

nadzor.

Zadanie Planowana kwota
1 Wydział 

Edukacji

Zakupienie sprzętu i wyposażenia do: 

–  Zespołu Wczesnej Edukacji  Nr 1

– Zespołu Szkół nr 14

 

1.500

3.500

2 j. w. Prace remontowe w  Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 5.000
3 j. w. Prace remontowe w ZS nr 14 przy ul. Nagietkowej 14 3.000
4 j. w. Organizacja zajęć sportowych  w SP nr 47  dla mieszkańców dzielnicy 

 

7.000
5 j. w. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w SSP nr 47 12.000
6 j.w. Szkolenie samoobrony dla mieszkańców dzielnicy  w ZS nr 14 4.000
7 j.w. Zajęcia teatralne w ZS nr 14 3.000
8 j.w. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę w Gimnazjum nr 19 – zakupy 500
9 j.w. Organizowanie uroczystości wigilijnej dla dzieci przez SSP nr 47 13.000
10 W. Kult. Organizacja Festynu Rodzinnego 12.000
11 j.w. Zakupienie książek do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie 2.000
12 j.w Dofinansowanie działań Świetlicy Socjoterapeutycznej „Kreatywni” w Gdyni Dąbrowie 3.000
13 j.w. Zakupienie pomocy dydaktycznych do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2 500
14 ZDiZ Zakupienie i ustawienie koszy na śmieci 2.000
15 j.w. Wkład własny do realizacji konkursu „Piękna dzielnica” 5.000
16 GOSiR Organizowanie imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego) 20.000
17 ZDiZ. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 21.539
R A Z E M 118.539

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *