Budżet 2013

L.p. Wydział nadzor. Zadanie Planowana kwota
1 Wydział Edukacji Prace remontowe w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 – SP nr 45 3500
2 Prace remontowe w ZS nr 14  – SP nr 47 3500
3 Zakupienie sprzętu i wyposażenia do ZWE nr 1 2500
4 Zakupienie sprzętu i wyposażenia do ZS nr 14 2500
5 Organizowanie zajęć sportowych w Gimnazjum nr 19 8000
6 Organizowanie uroczystości wigilijnej dla uczniów w SP nr 47 12000
7 Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w SP nr 47  /zakupy, usługi/ 12000
8 Wydział Kultury Organizacja Festynu Rodzinnego 12000
9 Zakupienie książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej /biblioteki osiedlowej – Filii nr 20 na Dąbrowie/ 2000
10 Organizacja koncertu dla młodzieży 3000
11 ZDiZ Zakup i montaż ławek 4200
12 Wydział Inwestycji Budowa „Polany Leśnej” przy ulicy Rdestowej 30000
13 GOSIR Organizacja imprez sportowych 20000
RAZEM: 115200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *