Budżet 2008-2011

Plan finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2008

 

L.p. Wydział nadzor. Zadanie Planowana kwota
1 Wydział Edukacji Organizowanie festynów i innych imprez dla dzieci i młodzieży   z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu itp. przez:  
    – SP nr 45 1000
    – Zespół Szkół nr 14 ( SP nr 47) 2000
  2 j. w. Zakupienie pomocy dydaktycznych do SP nr 45 1000
  3 j. w. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych – sportowych i przedmiot.  
    (zakupienie nagród)  800
    -w SP nr 45 200
    -w SP nr 47                                                              3000
4 j. w. Dofinansowanie zadań realizowanych  przez Młodzieżową Radę działającą w Gimnazjum nr 19 (zakupy) 1800
5 j. w. Organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy w 7000
    Gimnazjum nr 19/wynajem sali, zatrudnienie                            instruktorów /,   
       
       
6 j. w. Organizowanie uroczystości wigilijnej dla uczniów w SP nr 47 10000
    – zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych  
7 j. w. Zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do ćwiczeń w Zespole Szkół nr 14 – wyposażenie sali gimnast. 2000
8 j.w  Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci w SP nr 47 /zakupy, usługi/ 4000
      1000
9 Wydział Zarządz. Dofinansowanie KM Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ulicy Krzemowej 4  
  Kryzysowego – dofinansowanie zakupu komputera 2000
10. Wydział Pokaz ratownictwa i tresury psów przez Ochotnicze Poszuki- 1000
  Zdrowia wawcze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Gdyni przy ulicy  
    Krzemowej 4  
11. Centrum Aktywności Seniora Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Klub Seniora  działający w dzielnicy   2000
12. GOSIR Organizowanie imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego, itp.)  
    zakupy 5000
    zlecenia                                                                    8000
13.  Wydz. Kult Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy 6000
14. j. w. Współorganizowanie imprezy kulturalnej „Leśne karaoke” dla mieszkańców dzielnicy  2000
       
       
15. j. w. Zakupienie książek do biblioteki osiedlowej – filii nr 20  na Dąbrowie  1596
16 Zarząd Zakupienie 4 szt. ławek  2400
  Dróg i Zieleni Montaż 4 szt. ławek na terenie dzielnicy 200
17 Wydział Zakupienie i montaż 2 szt..dystrybutorów zestawów higienicznych dla psów 5000
  Ochrony    
  Środow.    
18 Wydział Przygot. Inwestycji Budowa oświetlenia drogi leśnej – miejsce wg zał. mapy terenu 23000
19 Wydział Polityki Gospod. Oznakowanie tabliczkami dojazdu do góry  DONAS
1000
    RAZEM: 92996

Plan finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2009

[]

Plan finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2010 

L.p. Wydział nadzor. Zadanie Planowana kwota
1 Wydział  Edukacji Remont schodów na terenie rekreacyjnym przy Zesp. Wczesnej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 – SP nr 45 18000
2      j.w. Imprezy dla dzieci i młodzieży  organizowane w Zespole Szkół  nr 14 ( SP nr 47) 2000
3 j. w. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych – sportowych i przedmiot. (zakupienie nagród)  -w SP nr 47   3000
4 j. w. Dofinansowanie zadań realizowanych  przez Młodzieżową Radę działającą w Gimnazjum nr 19 (zakupy) 2500
5 j. w. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 7000
    Gimnazjum nr 19                 –       zatrudnienie  instruktorów   
6 j. w. Organizowanie uroczystości wigilijnej dla uczniów w SP nr 47 15000
    – zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych  
7 j.w  Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci w SP nr 47 /zakupy, usługi/ 2000
      5000
8. Centrum    
  Aktywno-ści Seniora Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Klub Seniora  działający w dzielnicy   2000
9 Wydział Inwestycji Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ulicy Rdestowej 10000
10 Wydział  Ochrony Środowis Zakupienie toreb ekologicznych 3000
11 ZDiZ Zakup obejm z uchwytami na flagi    5000
12.  Wydz. Kult Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy 8000
13. j. w. Zakupienie książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej  /iblioteki osiedlowej – filii nr 20 na Dąbrowie / 2017
14 GOSIR Organizowanie imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego)                                               zlecenia                                                                    18000
    RAZEM: 102517

 

Plan finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2011

L.p. Wydział nadzor. Zadanie Planowana kwota
1 Wydział Edukacji Remont schodów na terenie rekreacyjnym przy Zesp. Wczesnej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 – SP nr 45 8000
2 j.w. Imprezy dla dzieci i młodzieży  organizowane w Zespole Szkół  nr 14 ( SP nr 47) 2000
3 j. w. Dofinansowanie zadań realizowanych  przez Młodzieżową Radę działającą w Gimnazjum nr 19 (zakupy) 500
4 j. w. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum nr 19 – zatrudnienie  instruktorów  4000
5 j. w. Organizowanie uroczystości wigilijnej dla uczniów w SP nr 47 – zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych 10000
6 j.w  Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci w SP nr 47 /zakupy, usługi/ 3000
      7000
Wydz. Kult Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy 8000
8. Centrum Aktywności Seniora Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Klub Seniora  działający w dzielnicy  Dąbrowa 2000
9 Wydział  Ochrony Środowis Przeprowadzenie akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych – zamówienie toreb ekologicznych 2000
10 Wydział Inwestycji Realizacja koncepcji planu zagospodarowania polany leśnej przy ulicy Rdestowej/Szafranowej – wykonanie dokumentacji projektowej. 34000
11 ZDiZ Remont nawierzchni chodnika /przejścia od ul. Poziomkowej/ 5793
12 ZDiZ Zakup obejm z uchwytami na flagi    3000
13 GOSIR Organizacja imprez sportowych – zlecenia                                                                    19000
    RAZEM: 108293

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *