Budżet 2003

Plan Finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2003

Wydział Edukacji  
1 Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas:  
  a) ferii zimowych w SSP nr 45 1000
  b) ferii zimowych w SSP nr 47 3000
  c) półkolonii letnich w SSP nr 47 5000
2 Festyny dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach /Dzień Dziecka, Dzień Sportu itp./  
  a) SSP nr 45 800
  b) SSP nr 47 2000
3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych  
  a) SSP nr 45 1000
  b) SSP nr 47 8000
  c) Gimnazjum nr 19 2000
4 Dofinansowanie istniejącego monitoringu w SSP nr 47  
  zakupy taśm itp.. 1700
5 Dofinansowanie zajęć na pływalni dla uczniów SSP nr 45 5000
6 Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w SSP nr 47  
  zakup pomocy dydaktycznych 2000
7 Dofinansowanie zajęć oświatowo-wychowowczych  
  zakup nagrud i materiałów w SSP nr 47 900
8 Zakupienie książek do biblioteki szkolenej w SSP nr 45 432
9 Organizaoiwanie uroczystości wigilijnej dla dzieci z SSP nr 45 i 47 przez SSP nr 47 8000
10 Modernizacja boiska SSP nr 45  
  wykonanie projektu i kosztoprysu zagospodarowania przestrzennego 3000
11 Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 50 na Dąbrowie 2000
Wydział kultury, rekreacji i sportu  
12 Zakupienie książek do biblioteki osiedlowej – MBP Filia nr 20 2000
Biuro Prezydenta  
13 Częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji na Karwinach 3000
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji  
14 Organizacja imprez sportowych – wyścigu rowerowego, biegu przełaj.  
  a) zakupienie nagród 3000
  b) zlecenia 9000
Wydział drug i komunikacji  
15 Remont ciągów pieszych, dróg 11000
     
  RAZEM: 73832

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *