Budżet 1999

Plan Finansowy Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 1999

1 Dofinansowanie robót budowlanych chodników i ulic 8000
2 Współorganizacja wypoczynku letniego dzieci 10000
3 Współorganizacja imprez kulturalnych – festynów /występy sespołów artystycznych, nagrody. 8000
4 Dofinansowanie budowy placów rekreacyjnych /roboty budowl., zieleń/ 6000
+ przeniesienie środków finansowych z 1998 3990
5 Dofinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych / zajęcia na Sali i basenie, zawody sportowe 15800
6 Wsparcie działalności kulturalnej – zakupienie książek do biblioteki osiedlowej 1092
7 Zorganizowanie wigilii dla dzieci z dzielnicy /zakupienie art. żywność., występy grup artyst. 5000
RAZEM: 57882

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *