Budżet 2004-2007

 

PLAN FINANSOWY RADY DZIELNICY DĄBROWA NA ROK 2007
1 Organizowanie festynów i innych imprez dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka itp. przez: 

 • SSP nr 45
 • Zespół Szkół nr 14 (SSP nr 47)
 • 1.000,- zł
 • 2.000,- zł
2 Zakupienie pomocy dydaktycznych do SSP nr 45
 • 1.000,- zł
3 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych – sportowych i przedmiotowych (zakupienie nagród): 

 • w SSP nr 45
 • w SSP nr 47
 • 1.000,- zł
 • 3.000,- zł
4 Dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę działającą w Gimnazjum nr 19 ( zakupy)
 • 500,- zł
5 Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży z dzielnicy w Gimnazjum nr 19 – zatrudnienie instruktorów
 • 4.000,- zł
6 Organizowanie uroczystości wigilijnej dla uczniów w SSP nr 47 – zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych
 • 10.000,- zł
7 Zakupienie sprzętu sportowego na plac zabaw do SSP nr 47
 • 1.000,- zł
8 Organizowanie wypoczynku dla dzieci w SSP nr 47 (zakupy): 

 • zimowego
 • letniego
 • 1.000,- zł
 • 1.000,- zł
9 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem Dzielnicy Dąbrowa /przy ulicy Rdestowej – wjazd od Kaczych Buków/
 • 7.000,- zł
10 Organizowanie imprez sportowych (wyścig rowerowy, bieg przełajowy, itp): 

 • zakupy
 • zlecenia
 • 4.500,- zł
 • 7.500,- zł
11
 • Zakup 4 szt. ławek
 • Montaż 4 szt. ławek
 • 2.400,- zł
 • 200,- zł
12 Dofinansowanie wycieczki zorganizowanej przez Klub Seniora działający w dzielnicy
 • 1.000,- zł
13 Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy
 • 6.000,- zł
14 Organizacja imprezy „Leśne Karaoke” dla mieszkańców dzielnicy
 • 2.000,- zł
15 Zakupienie kserokopiarki dla biblioteki osiedlowej filii nr 20 na Dąbrowie
 • 1.783,- zł
16 Zakupienie sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji na Karwinach
 • 2.500,- zł
17 Zakupienie sprzętu biurowego /kserokopiarki/ dla KM Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 przy ulicy Krzemowej 4
 • 2.000,- zł
18 Dofinansowanie remontu chodników – kontynuacja przejścia od ul. Piołunowej do ul. Nagietkowej
 • 24.000,- zł
19 Zakupienie sprzętu asekuracyjnego wysokościowo – ratowniczego dla Ochotniczego Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 4
 • 1.000,- zł
RAZEM: 87.383,- zł

 

PLAN FINANSOWY RADY DZIELNICY DĄBROWA NA ROK 2006
1 Organizacja festynów i innych imprez dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu itp. przez: 

 • SSP nr 45
 • SSP nr 47 (Zespół Szkół nr 14)
 • 1.000,00 zł
 • 2.000,00 zł
2 Zakup pomocy dydaktycznych do SSP nr 45
 • 1.000,00 zł
3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych – sportowych i przedmiotowych (zakup nagród): 

 • SSP nr 45
 • SSP nr 47 (Zespół Szkół nr 14)
 • 1.000,00 zł
 • 3.000,00 zł
4 Dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę (zakupy)
 • 1.500,00 zł
5 Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży z dzielnicy w Gimnazjum nr 19 (instruktorzy)
 • 4.000,00 zł
6 Organizacja uroczystości wigilijnej dla rodzin z dzielnicy – zakup art. spożywczych i przemysłowych
 • 9.000,00 zł
7 Zakup sprzętu sportowego do SSP nr 47
 • 1.000,00 zł
8 Zakup sprętu sportowego do Przedszkola nr 50
 • 2.000,00 zł
9 Organizacja imprez sportowych (wyścig rowerowy, bieg Mikołajkowy, itp.): 

 • zakupy
 • zlecenia
 • 5.000,00 zł
 • 8.000,00 zł
10 Zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy
 • 1.950,00 zł
11 Zakup koszy na śmieci
 • 2.000,00 zł
12 Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców
 • 5.000,00 zł
13 Organizacja imprezy „Leśne Karaoke”
 • 2.000,00 zł
14 Zakup książek do biblioteki osiedlowej
 • 1.516,00 zł
15 Zakup komputera do Komisariatu Policji na Karwinach
 • 2.500,00 zł
16 Wykonanie tablicy z planem Dzielnicy Dąbrowa
 • 5.000,00 zł
17 Dofinansowanie remontu chodników ulicy Kolendrowej
 • 2.500,00 zł
Razem: 83.466,00 zł

 

PROPOZYCJE ZARZĄDU I KOMISJI PROBLEMOWYCH NA ROK 2005
1 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla policji oraz ulotek o tematyce bezpieczeństwa
 • 3.000,00 zł
2 Organizowanie festynów i innych imprez dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu itp. przez: 

 • SSP nr 45
 • SSP nr 47 (Zespół Szkół nr 14)
 • 972,00 zł
 • 4.000.00 zł
3 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w SSP nr 45
 • 1.000,00 zł
4 Sprzątanie Ziemi SSP Nr 47
 • 500,00 zł
5 Organizowanie uroczystości wigilijnej dla dzieci przez SSP Nr 47
 • 9.000,00 zł
6 Organizowanie wyścigu rowerowego, biegu przełajowego, turnieju imprez sportowo – rekreacyjnych: 

 • zakupy
 • zlecenia
 • 6.000,00 zł
 • 7.100,00 zł
7 Inwestycje w dzielnicy: 

 • dokończenie przejścia przez ulicę Perzową do szkoły Nr 47 oraz przejścia przez las z ul. Paprykowej do szkoły
 • dokończenie kolejnego etapu remontu boiska przy SSP Nr 45
 • 23.000,00 zł
 • 10.900,00 zł
8 Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży dzielnicy w ZS nr 14
 • 3.000,00 zł
9 Wyremontowanie placu zabaw w Przedszkolu Nr 50
 • 5.000,00 zł
10 Festyn Rodzinny „Dąbrowska Majówka”
 • 5.000,00 zł
Razem: 79.472,00 zł 

 

 

PROPOZYCJE ZARZĄDU I KOMISJI PROBLEMOWYCH NA ROK 2004
Prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych: 

 • SSP nr 45
 • SSP nr 47
 • 1.000,00 zł
 • 2.000,00 zł
Prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży podczas półkolonii letnich: w SSP nr 47 3.000,00 zł
Organizowanie festynów i innych imprez dla dzieci przez: 

 • SSP nr 45
 • SSP nr 47
 • 500,00 zł
 • 2.000,00 zł
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w SSP nr 45
 • 552,00 zł
Dofinansowanie zajęć na pływalni dla uczniów SSP nr 45
 • 5.000,00 zł
Dofinansowanie remontu boiska przy SSP nr 45
 • 20.000,00 zł
Zakupienie i montaż koszy do gry w koszykówkę na terenie boiska w SSP nr 45
 • 3.000,00 zł
Organizowanie uroczystości wigilijnej dla dzieci przez SSP nr 47
 • 8.500,00 zł
Dofinansowanie zajęć w ramach programu „szkoły otwartej” przy SSP nr 47
 • 3.000,00 zł
Organizowanie zajęć sportowych na sali sportowej w ramach programu „szkoły otwartej” w SSP nr 47
 • 3.000,00 zł
GOSiR – wykonanie projektu boiska sportowego
 • 6.000,00 zł
Organizowanie imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego): 

 • zakupy
 • zlecenia
 • 4.000,00 zł
 • 10.000,00 zł
Organizowanie festynu dzielnicowego „Dąbrówkowa Majówka”
 • 3.000,00 zł
Razem: 76.552,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *