Rada dzielnicy bez tajemnic :)

fot. Lechosław Dzierżak