Będzie nowy SkatePark na Dąbrowie

Wygraliśmy Konkurs „Piękna Dzielnica” w którym startowaliśmy ze wspólnym projektem Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenia Ekstremalna Gdynia. Projekt obejmuje remont istniejącego SkateParku mieszczącego się na terenie Zespołu Szkół nr 14 oraz dodanie nowych przeszkód. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników skateparku jak i umożliwienie organizowania zawodów i warsztatów sportów ekstremalnych integrujących mieszkańców.

 

Protokół z posiedzenia komisji w konkursie „Piękna dzielnica”

Gdynia, 6 lutego 2013 r.

Protokół

z posiedzenia z dnia 5 lutego 2013 r. komisji powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 9356/13/VI/R z dnia 15 stycznia 2013 r. do oceny wniosków rad dzielnic zgłoszonych do konkursu „Piękna dzielnica”.
_________________________________________________________­­_

Wnioski konkursowe oceniała komisja w składzie:

 1. Michał Guć – przewodniczący komisji,
 2. Maura Zaworska,
 3. Beata Szadziul,
 4. Paweł Brutel,
 5. Mirosława Król,
 6. Wojciech Kowalewski,
 7. Renata Patzer,
 8. Małgorzata Opioła.

Pan Jan Netzel, wybrany przez Prezydenta Miasta do składu komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie „Piękna dzielnica”, nie stawił się na posiedzenie komisji konkursowej.
Do konkursu w terminie do 21 stycznia 2013 r. przystąpiło 15 gdyńskich rad dzielnic: Chwarzno – Wiczlino, Cisowa, Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino – Leśniczówka, Witomino – Radiostacja oraz Wzgórze Św. Maksymiliana, składając wnioski konkursowe przedstawiające autorskie projekty wspierające działania dotyczące estetyzacji otoczenia oraz podnoszące jakość życia
w dzielnicach.
Jeden z projektów – Rady dzielnicy Leszczyki, zakładający wykonanie murali na kolumnach Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Morską, został odrzucony z powodu braku możliwości jego realizacji w bieżącym roku (Estakada wciąż jest na gwarancji).

Dokonując oceny projektów komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • atrakcyjność zaproponowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców dzielnicy,
 • dostępność proponowanych działań dla osób niepełnosprawnych,
 • wykazana w złożonym wniosku wykonalność przedsięwzięcia,
 • relacja kosztów przedsięwzięcia do osiągniętych rezultatów.

W wyniku tajnego głosowania, komisja konkursowa dokonała wyboru
7 projektów rad dzielnic. Kolejność najwyżej ocenionych projektów przedstawiała się następująco:

1. Rada dzielnicy Oksywie, projekt „Restauracja skweru zespołu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie” – kwota dofinansowania 59.950 zł (27 pkt).

2. Rada dzielnicy Witomino – Leśniczówka, projekt „Plac zabaw dla dzieci” – kwota dofinansowania 59.913 zł (22 pkt).

3. Rada dzielnicy Cisowa, projekt „Siłownia na świeżym powietrzu” – kwota dofinansowania 59.766 zł (21 pkt.)

4. Rada dzielnicy Dąbrowa, projekt „Skatepark na Dąbrowie” – kwota dofinansowania 59.667 zł (21 pkt).

5. Rada dzielnicy Mały Kack, projekt „Plac zabaw, to nowe miejsce na mapie Małego Kacka do zabawy i wypoczynku” – kwota dofinansowania 59.976 zł (14 pkt).

6. Rada dzielnicy Witomino – Radiostacja, projekt „Modernizacja placu zabaw przy ul. Strażackiej” – kwota dofinansowania 59.828 zł (6 pkt).

7. Rada dzielnicy Wielki Kack, projekt „Szlak Historyczny Wielki Kack” – kwota dofinansowania 40.900 zł (5 pkt).

Pula nagród w konkursie wynosiła 400.000 zł i całą kwotę rozdysponowano, ograniczając nagrodę dla Rady dzielnicy Wielki Kack na projekt „Szlak Historyczny Wielki Kack”, która wnioskowała o kwotę 48.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *