PONOWNE konsultacje społeczne dotyczące INWESTYCJI na Dąbrowie

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na PONOWNE konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023.
W związku z błędem pisarskim, który wkradł się do poprzedniej ankiety uznaliśmy, że pkonsultacje odbędą się ponownie. Ankiety, które wpłynęły podczas pierwszych konsultacji ZOSTANĄ przez Radę Dzielnicy uwzględnione – nie ma potrzeby ich ponownego przesyłania.
Ze względu na trwający stan epidemii utrzymujemy zdalną formę przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 1 GRUDNIA 2020 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy. Ankietę należy wypełnić i odesłać do dnia 8 grudnia 2020.
Ankieta_ponowne konsultacje Dąbrowa – kliknij w link i pobierz 

Ankieta jest dostępna również do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023
https://bip.um.gdynia.pl/rada-dzielnicy-dabrowa-2,8403/zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-dabrowa,547663

 

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
*****************
Rada Dzielnicy Dabrowa podjęła w dniu 07.09.2020 r. uchwałę nr XIV/29/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowych wg następującego priorytetu:
1. Ulice: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa cały rejon- wymiana nawierzchni.
2. Siłownie plenerowe na Dąbrowie, skwer ks. Mazura, Rdestowa 33- podkładki pod urządzeniami siłowni.
3. „Skwer” i ulica Nagietkowa na wysokości posesji nr 48, od ronda Perzowa do terenu przy kościele – uporządkowanie terenu, parking i nawierzchnia.
4. Ulica Sojowa wzdłuż budynku przychodni- naprawa nawierzchni.
5. Ulica Nagietkowa przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda Perzowa- nakładka bitumiczna na ul. Nagietkowej.
6. Ulica Gorczycowa przy Szkole nr 47, od strony przedszkola- remont nawierzchni jezdni, budowa zatoki postojowej.
7. Ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika.
8. Ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni.
9. Skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika.
10. Ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.
11. Park na Dąbrowie, zadrzewiony teren w centrum dzielnicy, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *