Podsumowanie projektu „Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym”