Obwieszczenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

OBWIESZCZENIE

O wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

 

§1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

§2. W wyborach wybiera się 15 Młodzieżowych Radnych.

§3.Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek  16 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73),

§4. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdyni Dąbrowy w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej.

§5. Warunki które musi spełnić kandydat do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa:a) osoby w wieku 12-18 lat b) zamieszały na Dąbrowiec) rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkołyd) zgoda rodziców/opiekunów prawnyche)zebranie min. 20 podpisów poparcia od niepełnoletnich mieszkańców Dąbrowy

§6. Zgłoszenia kandydatów do 2 12 listopada 2015.

§7.Regulamin, wzory dokumentów oraz komunikaty komisji wyborczej dostępne na stronie www.radadabrowa.pl

 

WIĘCEJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *