Lista wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego

1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej. 43.250
2. Utwardzenie drogi ul. Rdestowej w rejonie budownictwa jednorodzinnego. 90.000
3. Schody od poziomu ulicy do Tesco k/wiaduktu obwodnicy.
4. Street Workout Park Dąbrowa przy ul. Nagietkowej. 35.000
5. Utwardzenie ulicy Łanowej (projekt wspólny z dzielnicą Chwarzno – Wiczlino) 167.207
6. Budowa parku do Street Wokrout przy ul. Rdestowej. 46.000
7. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej. 46.000
8. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa. 50.000
9. Plac zabaw przy ul. Rdestowej. 40.500
10. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny rad dzielnic).
25.000
11. Remont nawierzchni chodników ul. Szafranowej. 167.187
12. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura. 48.757
13. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury osiedla (ul. Szafranowa, Rdestowa). 163.540