Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), a także § 2 pkt 1-3, § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 pkt 1-4 oraz § 9 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 533 oraz z 2018 r. poz. 3902) zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii od mieszkańców dzielnicy Dąbrowa w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 8 do 15 stycznia 2024 r. w formie ankiety konsultacyjnej dostępnej:

a) w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33 (ZWE nr 1) tel. 722-217-246 w godzinach pracy biura:
 poniedziałek 11:00 – 17:00
 wtorek 14:00 – 18:00
 środa 8:00 – 12:00

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip w zakładkach: Samorząd/Rady_Dzielnic/Rada_Dzielnicy_Dabrowa lub Samorząd/Rady_Dzielnic/Konsultacje_społeczne_w_dzielnicach

3. Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2024 r.:
a)  osobiście w siedzibie Biura Rady Dzielnicy Dąbrowa
b)  drogą elektroniczną zeskanowany dokument przesłać mailem na adres rada.dabrowa@gdynia.pl

4.  Ankiety otrzymane poza wyznaczonym terminem, przekazane w innej formie niż wskazane lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Ankieta konsultacyjna dotycząca wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul.Rutową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *