Konkurs fotograficzny „Piękna Dąbrowa”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej dzielnicy do udziału w konkursie fotograficznym pt. “Piękna Dąbrowa”. Każda osoba może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiające naszą dzielnicę. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone upominkami i gadżetami Rady Dzielnicy Dąbrowa. Prace prosimy przesyłać na adres Rady Dzielnicy rada.dabrowa@gdynia.pl z tematem: “Konkurs fotograficzny”. W mailu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Wysłanie zdjęcia oznacza akceptację regulaminu.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Piękna Dąbrowa”
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Piękna Dąbrowa” jest Rada Dzielnicy Dąbrowa.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Celem Konkursu jest:

  • a. znajdowanie pięknych miejsc na dzielnicy Dąbrowa
  • b. promocja dzielnicy Dąbrowa
  • c. propagowanie sztuki fotografowania

4. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec.
5. Osoby niepełnoletnie winny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do uczestniczenia w Konkursie
6. Prace należy przesyłać mailem na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w temacie wpisując „Konkurs fotograficzny”
7. Konkurs trwa od 15 września do 31 października 2013 roku.
8. Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
9. Każdy uczestnik może wysłać w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.
10. Wyboru zwycięskich zdjęć dokonuje Rada Dzielnicy Dąbrowa
11. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża się Uczestnika Konkursu.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.
13. Uczestnicy konkursu oraz osoby oceniające zdjęcia nie otrzymują wynagrodzenia, ani nie będą im zwracane żadne koszty związane z uczestnictwem w Konkursie.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
16. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Radny Dzielnicy Dąbrowa (Gdynia ul. Wiczlińska 33) oraz na stronie internetowej www.radadabrowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *