Kino po Sąsiedzku na Dąbrowie

Zapraszamy Państwa na Kino po sąsiedzku na Dąbrowie.

Projekt realizowany jest ze środkó Budżetu Obywatelskiego.

Projekcje filmow będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.

Z A P R A S Z A M Y