IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 2 grudnia o godz. 18:00 odbędzie się IX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Sesja odbędzie się w świetlicy  ZWE nr 1, przy ul. Wiczlińskiej 33

Porządek obrad sesji nr IX:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”
7. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Rady Dzielnicy Dąbrowa w zespole do spraw zmian Statutów Dzielnic.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Dąbrowa w mediach społecznościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji gabloty informacyjnej Rady Dzielnicy.
10. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury, Edukacji i Zdrowia – ustalenia końcowe.
11. Informacje o przygotowaniach do „Biegu Mikołajkowego” w dniu 07.12.2019 r.
12. Młodzieżowa Rada Dzielnicy – informacje o kandydatach.
13. Bieżące informacje
14. Wolne wnioski
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji
16. Zakończenie sesji.