IV Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Z A W I A D O M I E N I E

 

4 Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1

w dniu 18 maja 2015 roku od godz. 18.00.

 

Porządek obrad 4 sesji w dniu 18.05.2015r.:

1. Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji rady.

4. Omówienie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

5. Organizacja festynu

6. Omówienie realizacji budżetu inwestycyjnego 2011-2014

7. Omówienie projektu budowy Leśnej Polany

8. dyskusja nad powołaniem komisji problemowych

9.  Informacje

10. Wolne wnioski

11. Ustalenie terminu kolejnej sesji

12. Zakończenie obrad.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *