Informacje dla kandydatów na radnych dzielnic

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic na temat zgłaszania kandydatów (list kandydatów) na radnych poszczególnych dzielnic oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy”,  prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy.
Z powyższego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).

________________________________________________________

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29 marca 2015r. – docpdf

Wykaz osób popierających listę kandydatów do Rady Dzielnicy, w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29.03.2015 r – doc, pdf

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – doc, pdf

________________________________________________________

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie plakatów kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r – pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *