Dyżury Radnych RD Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż do dnia 21 października 2019 r. pracownik Biura RD przebywa na urlopie wypoczynkowym.
W tym czasie dyżury w Biurze RD pełnić będą Radni Rady Dzielnicy Dąbrowa. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów na najbliższy tydzień.