Kategoria: Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa

Budżet Obywatelski 2020 – do 22 czerwca można oddać głos!

Do 22 czerwca trwa głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddać za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl.

Każdy z głosujących po przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię matki
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszka
* wskazuje maksymalnie trzy projekty miejskie, a po wybraniu dzielnicy – maksymalnie trzy projekty dzielnicowe duże i maksymalnie trzy projekty dzielnicowe małe

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim głosować może każda gdynianka i każdy gdynianin bez wyjątku – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Głosować mogą również dzieci.

Wystarczy fakt zamieszkania w Gdyni. Jednakże osoby, które nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać specjalne oświadczenie.
Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej) – z wyjątkiem 12 i 17 czerwca.
Oświadczenie można wydrukować ze strony bo.gdynia.pl – zakładka https://bo.gdynia.pl/Do_pobrania.html lub otrzymać w UL.

 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE:
Zrealizowane zostaną:
* te z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osób
Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od kwoty ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny.

PROJEKTY MIEJSKIE
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz z największą liczbą głosów, których łączna wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.

PILNE – decyzje Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie koronawirusa

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.

Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe; edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.

Odwołane zostają:

– sesje wszystkich Rad Dzielnic;
– spotkania Zarządów Rad Dzielnic;
– dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami;
– wszystkie warsztaty, wydarzenia kulturalne, edukacyjne i zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i działań statutowych Rad Dzielnic na terenie miasta Gdyni.

Od jutra nie działają także żłobki.

Od dziś do odwołania zamknięte pozostaną:
Teatr Muzyczny i Teatr Miejski;
Gdyńskie Centrum Filmowe;
Muzeum Miasta Gdyni;
Muzeum Emigracji;
Konsulat Kultury;
wszystkie biblioteki miejskie;
wszystkie baseny miejskie;
Centrum Nauki Experyment;
Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym;
Infobox;
Gdynia Arena;
Stadion Miejski i Narodowy Stadion Rugby;
wszystkie Przystanie;
Klub Abstynenta Krokus;
wszystkie świetlice socjoterapeutyczne;
wszystkie placówki wsparcia dziennego SPOT;
Wymiennikownia;
Lodowisko miejskie;
Urban Cafe w UrbanLab.

Odwołane do końca marca są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta, np. w PPNT. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.

Odwołane są wszystkie zajęcia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, w tym zajęcia z hipoterapii.

W autobusach komunikacji miejskiej do odwołania kierowcy nie będą sprzedawać biletów.

Prezydent zwraca się także z apelem do jednostek, którymi nie zarządza tj. Muzeum Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Akwarium Gdyńskiego oraz Muzeum Motoryzacji i Teatru Gdynia Główna z apelem o zamknięcie placówek. Apel tej samej treści adresowany jest do podmiotów prywatnych prowadzących kina, kluby i dyskoteki.

Pełen komunikat:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/decyzja-prezydenta-gdyni-ws-zagrozenia-koronawirusem,548306?fbclid=IwAR2s6hgcE3-fF8P2JkjhH5h-4p9hQdffKwpPJgwtT_Kukt14_k0Bi-arNt4

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Chcesz mieć wpływ na zmiany w swojej dzielnicy?

Lubisz działać na rzecz innych i pracować w zespole?

Masz wiele pomysłów i jesteś kreatywny?

Chcesz zdobywać doświadczenie i uczyć się jak funkcjonuję Rada Dzielnicy i Urząd Miasta?

Jeżeli TAK, jest to szansa właśnie dla CIEBIE!

W dniach 1.10 – 15.10 trwa zgłaszanie swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Wybieranych będzie 15 młodzieżowych radnych, którzy będą pełnić swoją kadencję do 2023 roku.

Wymagania:

  • Być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa
  • Mieć od 10 do 18 lat
  • Uzyskać rekomendację wychowawcy klasy lub dyrektora placówki, do której uczęszczasz
  • Wypełnić wniosek i dostarczyć go w powyższym terminie

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP nr 3 w Gdyni oraz w Biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, w godzinach jego urzędowania.

Po weryfikacji wniosków przez Komisję Wyborczą nastąpi ogłoszenie daty wyborów.

Wniosek do pobrania:  Zgoda_kandydata_MRD
Regulamin MRDD: regulamin MRDD 2019

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Opiekunami MRDD z ramienia RD Dąbrowa są Norbert Anisowicz i Roman Wasielewski

 

Dzień z grami planszowymi – 11 marca 2017

Dzień z grami planszowymi

Dzień z grami planszowymi

 

1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

Z A W I A D O M I E N I E

1 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa odbędzie się w świetlicy ZWE nr 1

w dniu 26 listopada  2015 roku od godz. 18.00.

Porządek obrad 1 sesji MRDD w dniu 26.11.2015r.:

1.      Rozpoczęcie i przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Złożenie gratulacji nowo wybranym młodzieżowym radnym przez Przewodniczącego Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

4.      Przedstawienie zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

5.      Autoprezentacja nowo wybranych młodzieżowych radnych

6.      Powołanie komisji skrutacyjnej ds. wyborów Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

7.      Wybór Przewodniczącego MRDD

8.      Wybór 2 wiceprzewodniczących MRDD

9.  Informacje

10.  Wolne wnioski

11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji

15.  Zakończenie obrad.

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa sesję prowadzić będzie Przewodniczący Dorosłej Rady Dzielnicy Dąbrowa, Pan Lechosław Dzierżak

Obwieszczenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

OBWIESZCZENIE

O wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

 

§1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

§2. W wyborach wybiera się 15 Młodzieżowych Radnych.

§3.Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek  16 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73),

§4. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdyni Dąbrowy w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej.

§5. Warunki które musi spełnić kandydat do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa:a) osoby w wieku 12-18 lat b) zamieszały na Dąbrowiec) rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkołyd) zgoda rodziców/opiekunów prawnyche)zebranie min. 20 podpisów poparcia od niepełnoletnich mieszkańców Dąbrowy

§6. Zgłoszenia kandydatów do 2 12 listopada 2015.

§7.Regulamin, wzory dokumentów oraz komunikaty komisji wyborczej dostępne na stronie www.radadabrowa.pl

 

WIĘCEJ

 

Nowa grupa teatralna – spotkanie organizacyjne, grupa młodzieżowa

Dąbrowa dla Mateusza – koncert charytatywny