Przeglądanie według kategorii

Komunikacja Społeczna

 

Zmiana organizacji ruchu na Dąbrowie

Od 18 LISTOPADA 2019 r. zmienia się organizacja ruchu na Dąbrowie

Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na odcinkach ulic:

– Paprykowej – od Waniliowej do Sezamowej;
– Szafranowej – od Sezamowej do Waniliowej;
– Kameliowej – od Imbirowej do Kolendrowej;
– Sojowej – od nr 29 do Oliwkowej;

Na tych odcinkach będzie dopuszczony kontraruch rowerowy.
Skrzyżowania wymienionych ulic będą równorzędne.

Roboty przygotowawcze rozpoczną się od 16 listopada, ulice nie będą całkowicie zamknięte na czas przeprowadzanych prac. Już w tym tygodniu Zarząd Dróg i Zieleni ustawi znaki w rejonie tych ulic uprzedzajace o planowanych pracach i zmianach w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu przeprowadzone są na wniosek i po konsultacji z mieszkańcami w poprzedniej kadencji rady dzielnicy. Wprowadzamy je po to, by uspokoić ruch w tej okolicy, a także wprowadzić kontraruch dla rowerów.

 

 

VIII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy szkolnej mieszącej się z ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33 odbędzie się VIII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

Porządek obrad sesji nr VIII:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały VII/9/2019 Rady Dzielnicy Dąbrowaz dnia 30 września 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z budżetu inwestycyjno– remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na lata 2019 – 2023.

8. Organizacja Uroczystości Wigilijnej 2019 – komisja Społeczna, Kultury,Edukacji i Zdrowia – omówienie przygotowań.

9. Projekty planów działalności Komisji – przedstawią Przewodniczący Komisji.

10. Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy – omówienie przygotowań.

11. Ustalenie miejsca na tablice informacyjne Rady Dzielnicy.

12. Bieżące informacje

13. Wolne wnioski

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji

15. Zakończenie sesji.

Dyżury Radnych RD Dąbrowa

Zarząd Rady Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż do dnia 21 października 2019 r. pracownik Biura RD przebywa na urlopie wypoczynkowym.
W tym czasie dyżury w Biurze RD pełnić będą Radni Rady Dzielnicy Dąbrowa. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów na najbliższy tydzień.

 

Dzień z Grami Planszowymi na Dąbrowie

VII Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

Zarząd Dzielnicy Dąbrowa zawiadamia, iż w dniu 30 września 2019 godz. 17.00 w siedzibie Rady ul. Wiczlińska 33 (budynek ZWE nr 1) odbędzie się VII SESJA RADY DZIELNICY DĄBROWA.

1. Powitanie i otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Spotkanie Radnych z przedstawicielami służb mundurowych.

6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu FinansowegoRady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Gdynio sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji remontu ul. Kolendrowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa oświetlenia części ul. Łanowej

2. „Budowa oświetlenia części ul. Kolonia”

3. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej”

4. „Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej” .

10. Informacje Komisji Infrastruktury o bieżącym pracach dotyczącychrekomendacji Komisji odnośnie zadań remontowo inwestycyjnych

11. sprawozdanie z przebiegu „Biegów dla Dzieci i Młodzieży” na LeśnejPolanie 15.09.2019 r.

12. Bieżące informacje.

13. Wolne wnioski.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady.

15. Zakończenie sesji.

Wyprzedaż garażowa na Dąbrowie – zgłoś się!

 

REGULAMIN

Regulamin Wyprzedaży Garażowej

organizowanej na terenie ZSP nr 3 w Gdyni, Nagietkowa 73 w dniu 22.09.2018 (10-16) przez Radę Dzielnicy Dąbrowa oraz IGIZ-  Instytut Gier i Zabaw.

 

 1. W wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.

 2. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np.petardami),     niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.

 3. Organizatorzy     nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, umowy zawarte w trakcie imprezy oraz proponowane ceny.

 4. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy i dekoruje samodzielnie stoisko, które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.

 5. Maksymalny rozmiar stanowiska to 3 ławki szkolne. Ilość krzeseł i stolików jest ograniczona.

 6. Osoby     nieletnie chcące sprzedawać powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na samodzielną sprzedaż. Zgoda powinna zawierać dopisek „nie będę wnosić pretensji, roszczeń finansowych do organizatora     wyprzedaży w kwestii przedmiotów sprzedawanych przez dziecko lub kwot za nie otrzymanych„.

 7. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 8. Sprzedawane     przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000zł.

 9. Sprzedaż odbywa się w godzinach 10:00 – 16:00

 10. Wystawcy mogą organizować własne stoiska od godziny 9:00.

 11. Wstęp dla sprzedających i kupujących oraz wystawienie stoiska są darmowe.

Jaka długość kadencji?

Prezydent miasta ogłosił konsultacje dotyczące długości kadencji Rad Dzielnic. Mieszkańcy mogą opowiedzieć się, czy są za kadencjami 4-letnimi (tak jak obecnie), czy za wydłużeniem kadencji do 5 lat, aby były nadal równe z kadencjami rady miasta, która od przyszłej kadencji będzie wydłużona.

 • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały po 4 lata? – odpowiadamy: nie
 • Jeśli chcemy, aby kadencje rad dzielnic nadal miały taką samą długość jak kadencje Rady Miasta – odpowiadamy: tak

Ankietę można wypełnić do 19 sierpnia – ANKIETA

Będą zmiany po konsultacjach

To już pewne – na Dąbrowie przybędzie ulic z ruchem jednokierunkowym. Taką decyzję podjął Prezydent Miasta Gdyni po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców na temat organizacji ruchu.

Konsultacje w tej sprawie trwały ponad dwa tygodnie – od 25 maja do 11 czerwca 2018 r. W tym okresie zorganizowaliśmy dwa spotkania oraz zbieraliśmy formularze z uwagami. Wypełniło je ponad 240 osób, przede wszystkim mieszkających na Dąbrowie.

W wnioskiem o dokonanie takich zmian zwrócili się do nas mieszkańcy. Część osób chciała aby ulice były jednokierunko0we na całej długości, niektóre osoby wskazywały tylko odcinki, nie było też zgody w kwestii kierunku w którą stronę miałby się odbywać ruch. Nie chcieliśmy sami podejmować takich decyzji na sesji, a zapytać o zdanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców w formie konsultacji społecznych – mówi Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Zmiany zostaną wprowadzone w tych miejscach, gdzie mieszkańcy je poparli wskazując ich zasadność w formularzach – dodaje.

Zebrane głosy analizowaliśmy pod dwoma kątami. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się po konsultowanych ulicach. Po drugie, pragnęliśmy poznać opinie mieszkańców na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Tego typu pomysły zgłaszano wcześniej radnym dzielnicowym. Radni nie chcieli jednak podejmować decyzji bez poznania zdania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Wyniki ankiety pokazały, co na ten temat myśleli uczestnicy konsultacji. Po analizie głosów, Prezydent Miasta Gdyni postanowił wprowadzić jeden kierunek ruchu na kilku fragmentach ulic. Zostały one zaznaczone zielonym kolorem na poniższej mapie:

Do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce, od którego zacznie obowiązywać jeden kierunek na Sojowej. Część mieszkańców chciała wprowadzić zmianę dopiero od skrzyżowania z ulicą wewnętrzną. Ostateczna decyzja zapadnie w trakcie przygotowywania nowego projektu organizacji ruchu.

Po jego przygotowaniu poznamy również inne zmiany dotyczące organizacji ruchu. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali również sporo innych pomysłów. Dotyczyły one m.in. parkowania, bezpieczeństwa czy kontraruchu rowerowego.

Pomysły te będą jeszcze analizowane. Część z nich może zostać wprowadzana razem ze zmianą kierunków ruchu.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj raport z konsultacji.

Konsultacje przeprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni oraz Radą Dzielnicy Dąbrowa.

Porozmawiajmy o organizacji ruchu na Dąbrowie

Drodzy mieszkańcy i mieszkanki!

Pomysł rozmowy o sposobach poruszania się w tej okolicy wyszedł od Państwa sąsiadów – mieszkańców Dąbrowy oraz radnych dzielnicy.

Opinie zebrane w trakcie konsultacji pozwolą na lepsze zrozumienie problemów i Państwa preferencji odnośnie możliwych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu.

Decyzję o ewentualnych zmianach podejmie Prezydent Miasta Gdyni po zapoznaniu się z Państwa uwagami.

Ankietę można wypełnić do 11 czerwca 2018 r.

ANKIETA

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Laboratorium Innowacji Społecznych

 

 

 

 

Będą konsultacje społeczne na Dąbrowie

Jak zorganizować ruch na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, by było wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie? Odpowiedzi na to pytanie mają dostarczyć konsultacje społeczne, które rozpoczynają się 25 maja. Może wziąć w nich udział każdy mieszkaniec.

Dyskusja o tym, czy na wybranych ulicach Dąbrowy wprowadzić ruch jednokierunkowy, toczy się w dzielnicy od kilku lat. Zwolennicy takiego rozwiązania mówią o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy wskazują na możliwość zwiększenia ruchu. Podzieleni w tej sprawie są nie tylko mieszkańcy, ale też radni dzielnicy.

– Część z nas całkowicie popiera projekt, są też jego zagorzali przeciwnicy, więc trudno jest wypracować wspólne rozwiązania – przyznaje Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Myślę, że kompromisowe rozwiązanie jest możliwe. Z ruchu dwukierunkowego nie muszą być przecież wyłączane całe ulice, a jedynie ich fragmenty. Dzięki temu każdy mógłby nie tylko swobodnie dojechać pod swój blok, ale też swobodnie przy nim zaparkować.

Do Rady Dzielnicy często wpływają wnioski mieszkańców w tej sprawie. Większość z nich dotyczy zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej. Radni dzielnicy zwrócili się więc do Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, o zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących właśnie tej części Dąbrowy.

– I prezydent właśnie zarządził ich przeprowadzenie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – O tym, że taka forma rozmowy i decydowania o zmianach w najbliższym sąsiedztwie jest potrzebna i skuteczna, niech świadczy przykład Grabówka. Lokalne konsultacje społeczne odbyły się tam pod koniec 2017 roku. W zorganizowanych w ich trakcie spotkaniach wzięło udział ponad 80 mieszkańców, formularze konsultacyjne wypełniło 345 osób. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag prezydent Gdyni zdecydował o wprowadzeniu w życie konkretnych rozwiązań. Podobna procedura obowiązywać będzie na Dąbrowie. Do udziału w konsultacjach zachęcam jak największą liczbę mieszkańców. Im więcej uwag i sugestii zbierzemy, tym bardziej zmiany będą odpowiadały państwa oczekiwaniom.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w piątek, 25 maja i potrwają do 11 czerwca 2018 r. W ich trakcie będą zbierane opinie na temat problemów związanych z poruszaniem się oraz możliwych zmian w organizacji ruchu – w szczególności dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej.

Każdy z mieszkańców dzielnicy będzie mógł wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa , wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełnić w formie tradycyjnej. Wydruki będą dostępne m.in. w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1).

W ramach konsultacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami: 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 14.00 i 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Informacji na temat konsultacji można zasięgnąć w Laboratorium Innowacji Społecznych, które jest odpowiedzialne za ich przebieg: pod nr. tel. 58 727 39 08 oraz adresem e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl . Materiały informacyjne formularze konsultacyjne w okresie trwania konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty), w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Co ważne: uwagi pisemne złożone przed 25 maja lub po 11 czerwca  nie zostaną uwzględnione.

Kilka lat temu ruch jednokierunkowy wprowadzono na fragmencie ul. Nagietkowej w okolicach urzędu pocztowego. Według badań terenowych kierowcy zaakceptowali tą zmianę, szczególnie ze względu na łatwiejsze parkowanie i uregulowany przejazd.

ZA: Gdynia.pl