Przeglądanie według kategorii

Infrastruktura

 

Konsultacje społeczne – budżet inwestycyjno-remontowy

Rada dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą sie dnia 22 lutego 2018 r.godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73.

Budżet Obywatelski Dąbrowa – wyniki 2017

Projekty zwycięskie:
  1. Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne (63 300 zł) – 2905 punktów (751 głosów)
  2. Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej 73 (29 400 zł) – 2767 punktów (787 głosów)
  3. Kwietny skwer na Dąbrowie – ul. Rdestowa (40 000 zł) – 2578 punktów (747 głosów)
  4. Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14, ul. Nagietkowa 73 – bieżnia (200 760 zł) – 2276 punktów (623 głosy)

 

 

Pełne wyniki głosowania

 


Budżet Obywatelski 2017 – lista projektów

Lista zakwalifikowanych projektów do budżetu obywatelskiego na Dąbrowie (w kolejności w jakiej będą głosowane):

1. Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej 73 (29 400 zł)
2. Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne (63 300 zł)
3. Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14, ul. Nagietkowa 73 – bieżnia (200 760 zł)
4. Modernizacja boiska przy ul. Kolendrowej (258 000 zł)
5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej – parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika Rdestowa 25 (200 000 zł)
6. Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej przy ul. Nagietkowej 73 (315 000 zł)
7. Remont nawierzchni ul. Anyżowej 2-16 (142 000 zł)
8. Plac zabaw pod lasem – montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej o pow. 200 m2 (82 100 zł)
9. Kwietny skwer na Dąbrowie – ul. Rdestowa (40 000 zł)
10. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33 (130 380 zł)

Głosowanie od poniedziałku 18 września do 2 października na www.bo.gdynia.pl

Zamówienie: Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14

Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej w Gdyni

Zamówienie: Budowa oświetlenia oraz wzmocnienie i wygłuszenie ramp skateparku

Dostawa wraz z montażem koszy do koszykówki przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej w Gdyni

Przetarg na projekt oświetlenia

Zamówienie publiczne > Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetleń w ulicach: Łanowa, Kolonia, Nagietkowa, Plac zabaw przy ul.Rdestowej 33 i inne.

Więcej informacji

Inwestycje w całości finansowane z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Dąbrowa

Budżet Obywatelski 2016 – spotkanie informacyjne Dąbrowa

Budżet Obywatelski Gdyni 2016 zbliża się wielkimi krokami, w tym roku w Gdynia, Gdańsk, Sopot i Rumia mają wspólny terminarz Budżetu Obywatelskiego – składanie wniosków odbywać się będzie w miesiącu kwietniu, a głosowanie we wrześniu. Mamy nadzieję że i w tym roku zechcą się Państwo złożyć swoje projekty. Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego w czasie których postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

Poniedziałek 21 marca 2016 g.17

Rada Dzielnicy Dąbrowa

ul. Wiczlińska 33

Gdynia Dąbrowa

Strefa ograniczonej prędkości do 30km/h

Strefa ograniczonej prędkości do 30km/h („Tempo 30”) to obszar, gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie ograniczonej prędkości stosuje się rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku, takie jak np.: progi zwalniające, miejscowe zawężenia jezdni. Strefa ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o jednorodnym charakterze nie prowadzące ruchu tranzytowego. Takie ograniczenie podnosi bezpieczeństwo na drodze, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami, a innymi uczestnikami ruchu.

Na Dąbrowie strefą objęte są drogi osiedlowe z wyłączeniem tych zbiorczych: Rdestowej, Nowowiczlińskiej i Miętowej.

Czyli strefą objęte są ulice: Oliwkowa, Sojowa, Szafranowa, Sezamowa, Paprykowa, Waniliowa, Miłkowa, Melisowa, Kolendrowa, Imbirowa, Gorczycowa, Kameliowa, Słonecznikowa, Wiczlińska (odcinek od ul. Lukrecjowej do ul. Oliwkowej), Lukrecjowa, Serdecznikowa, Lubczykowa, Rutowa, Anyżowa, Jarzębinowa, Borówkowa, Dziurawcowa, Jemiołowa, Jagodowa, Koperkowa, Nagietkowa, Perzowa, Piołunowa, Ziołowa, Morwowa, Rokitnikowa, Majerankowa, Tymiankowa, Szałwiowa, Kminkowa, Laurowa, Poziomkowa, Głogowa, Walerianowa, Owocowa, Warzywna, Migdałowa i Truskawkowa.

Z czasem do strefy dołączą kolejne ulice.

Wprowadzenie strefy Tempo 30 ma na celu uspokojenie ruchu na ulicach znajdujących się na terenie osiedli, w dzielnicach, tam gdzie są szkoły, place zabaw czy infrastruktura sportowa.

Spotkanie informacyjne – Trasa Kaszubska

W piątek 18 grudnia o g.18 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące
planowanej budowy Trasy Kaszubskiej z omówieniem zmian układu
komunikacyjnego w rejonie Dąbrowy, Karwin i Wielkiego Kacka.
Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 14, Gdynia Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73.
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie
pisemnej w terminie do dnia 28.12.2015r. pocztą na adres: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk
lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05, bądź pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne –
S6 Trasa Kaszubska”.
Plany sytuacyjne planowanej trasy można znaleźć na stronie
www.trasakaszubska.pl

Konsultacje społeczne

RADA DZIELNICY DĄBROWA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROPOZYCJI INWESTYCJI ORAZ ZGŁASZANIA NOWYCH POTRZEB W DZIELNICY. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W GDYNI, UL. NAGIETKOWA 73. PROPOZYCJE MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ MAILOWO NA ADRES RADA.DABROWA@GDYNIA.PL