Przeglądanie według kategorii

Aktualności

 

Zapisy na zajęcia z hiszpańskiego dla początkujących

Zapraszamy na zajęcia z języka hiszpańskiego dla początkujących. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane wyłącznie mieszkańcom Gdyni Dąbrowy.

Cykl 30 zajęć od 16.03.2022 w każdą środę o godzinie 17.30 – 19.00. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni.

Projekt jest finansowany ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa.

Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/hiszpanski/ * Start zapisów 9.03.2022 (środa) godzina 18.00. Po wyczerpaniu się miejsc nastąpią zapisy na listę rezerwową.

XXV sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 17 stycznia 2022 godz. 18:00
(sesja w trybie zdalnym)
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków, na realizację zadań w roku 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXIV sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2021 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 08 listopada 2021; godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1.
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie koncertu świątecznego i wydarzeń sportowych planowanych w 2021 roku.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXIII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 27 września 2021 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa zwołanej na dzień 27 września 2021; godz. 18.00
Miejsce – siedziba Rady: Gdynia ul. Wiczlińska 33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1.
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 23 sierpnia 2021 godz. 18:00
(sesja w systemie zdalnym).
    
 Porządek obrad sesji nr  XXII:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2022.
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XXI sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa z dnia 7 czerwca 2021 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa
zwołanej na dzień 07 czerwca 2021 na godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym).
    
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie – zmiana Planu Finansowego Rady Dzielnicy Dąbrowa na rok 2021
6. Bieżące informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.

XX Sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa

12 kwietnia 2021 godz. 18.00 odbędzie się XX Sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa. 💻Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.Mieszkańcy mogą dołączyć do spotkania online za pośrednictwem linku:
https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…


Porządek obrad sesji nr XX:

1. Przywitanie i otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 zmiany uchwały Rady Dzielnicy Dąbrowa nr XVIII/36/2021z dnia 11 stycznia 2021 roku.

5.2 wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienieniewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.

6. Bieżące informacje.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

9. Zakończenie sesji.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Naprawa dróg gminnych na Dąbrowie

Skończyła się zima a wraz z nią na jezdniach pokazały się ogromne dziury.

Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął prace związane z naprawą ubytków w jezdniach, które powstały na skutek zimowej aury. Miejsca wymagające naprawy są na bieżąco analizowane i poddawane pracom naprawczym, jednak każdy z mieszkańców może skierować do ZDiZ zgłoszenie przez: formularz na www.zdiz.gdynia.pl/kontakt

e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
telefonicznie: 58 761 20 00, 58 761 20 01

Zostań Rachmistrzem Spisowym w Gdyni

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zgłoszenia na rachmistrzów przyjmowane są od 1 do 9 lutego.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gdynia.pl/bip/nabornarachmistrzow